Zor Tüp Bebek Denemelerinde Güncel Genetik Yaklaşımlar

Mayıs 2023

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği tarafından 26.04.2023’te düzenlenen webinarda Memorial Şişli Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi olarak, Zor ART Olgularında Güncel Genetik Yaklaşımlar ile ilgili sunum yapıldı.

Memorial Şişli Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semra Kahraman,  infertil çiftlerde alınan tüm önlemlere rağmen tüp bebek tedavilerinde tekrar eden yeterli sayıda olgun yumurta alınamaması, döllenme olmaması ve/veya embriyo gelişiminin kötü olması durumunda altta yatan genetik bir problemin olup olmadığını anlamak için neler yapmak gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. Güncel bilgiler ışığında üreme genetiği ile ilgili tanımlanmış genler hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Buğrahan Düz, Tüp bebek kliniklerinde çifter değerlendirilirken üreme genetiği ile ilgili detaylı öykü alınarak genetik hastalık riskinin belirlenmesi konusunda sunum yaptı ve genetik hastalık riski olan vakalarda tüp bebek uzmanı ile genetik uzmanının ortak çalışması gerektiğini belirtti.

Dr. Murat Çetinkaya, tek gen hastalıklarında çiftlerin karar vermesine etki eden faktörler ile ilgili makale sunumu yaptı.  Preimplantasyon genetik tanı önerilen çiftlere klinisyenlerin ve genetik uzmanlarının yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Dr. Caroline Pirkevi, IVF olgularında embriyolarda aneuploidy (kromozom sayısında veyapısında anormallik)  oranının tespit edilebilmesi için tüm exome dizileme testinin kullanılması ile ilgili makale sunumu yaptı.  Aneuploidye yol açan tanımlanmış bazı genler ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Semra Kahraman bu yıl 5-7 Mayıs tarihleri arasında Kapodokya' da yapılan  Excellence in ART-III   isimli  uluslararası kongrede  İVF  Laboratuvarlarında Artificial intelligience  konulu toplantıya oturum başkanlığı yaptı​.