(Uluslararası Dergilerde yayınlanan)

(Ulusal Dergilerde Yayınlanan)

Kitaplar

Kitap Bölümleri

(Uluslararası)

(Ulusal)

Tez Danışmanlığı

Bio. Ferhat Cengiz

“Şiddetli Erkek Kısırlığına Sebep Olan Spermlerin Morfolojik İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Ph.D. Thesis, Mandy Katz

“Single Cell DNA Fingerprinting in Assisted Conception and Early Genetic Diagnosis”, Monash University, Australia

Bio. Perihan Selcan Güngör

“Low Level Laser Therapy on Human Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells”, Boğaziçi Univercity.

Dr. Leyla Bahar

“Yardımcı Üreme Teknikleri Uygulamasında Tekrarlayan Başarısızlığı Olan Kadınlarda Luteal Faz Endometriyumunun Otolog Ko-Kültür Endometriyumuyla İnce Yapı Düzeyinde Karşılaştırılması”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

 

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) ASRM Star Awards

Prof. Dr. Semra Kahraman ABD Denver Baltimore’da gerçekleşen American Society for Reproductive Medicine (ASRM 2018) kongresinde “ASRM Yıldız Ödülü (Star Award)” verilen kişiler arasında yer aldı. 17-20 Ekim 2021

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) ASRM Star Awards

Prof. Dr. Semra Kahraman ABD Denver Colarado’da gerçekleşen American Society for Reproductive Medicine (ASRM 2018) kongresinde “ASRM Yıldız Ödülü (Star Award)” verilen kişiler arasında yer aldı. 6-10 Ekim 2018

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) ASRM Star Awards

Prof. Dr. Semra Kahraman ABD San Antonio’da gerçekleşen American Society for Reproductive Medicine (ASRM 2017) kongresinde “ASRM Yıldız Ödülü (Star Award)” verilen kişiler arasında yer aldı. 28 Ekim - 1 Kasım 2017.

Medical Travel Journal (IMTJ) Awards

Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi, bu yıl Londra’da gerçekleşen Medical Travel Journal Awards’da “YILIN ULUSLARARASI TÜP BEBEK MERKEZİ” seçilmiştir. 15 Nisan 2015, Londra, İngiltere

Grant for Fertility Innovation (Fertilite alanında yenilikçi projeler)

İnfertilite tedavisinde dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Merck Serono tarafından verilen “Fertilite Alanında Yenilikçi Projeler” ödülüne, bu yıl Prof. Dr. Semra Kahraman önderliğinde hazırlanan “Oosit kümülüs hücre ekspresyon verileri ile embriyo gelişim potansiyelinin karşılaştırılması” çalışması layık görülmüştür. 30 Haziran 2014, Münih, Almanya.

Caroline Pirkevi Münih'te düzenlenen ESHRE 2014 kongresinde "Anöploid embriyolardan elde edilen klivaj senkronitesi eşik değerlerinin PGS yapılmayan infertil hasta grubunda implantasyon ve canlı doğum tahminindeki başarısı (Caroline Pirkevi, Murat Çetinkaya, Zafer Atayurt, Yeşim Kumtepe, Hakan Yelke, Semra Kahraman)" konulu çalışmasıyla FertiliTech bildiri ödüllerinde birincilik kazanmıştır.

Kadın ve Üreme Sağlığına En Fazla Katkı Yapan Bilim İnsanı Ödülü

(Sağlık Gönüllüleri – Türkiye). Prof. Dr. Semra Kahraman Ülkemizde kadın ve üreme sağlığına sunduğu uzun süreli ve önemli katkılarından dolayı “Kadın ve Üreme Sağlığına En Fazla Katkı Yapan Bilim İnsanı Ödülüne” layık görülmüştür. 25 Haziran 2013, Ankara

Onur Ödülü - Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER)

Bilim Dalı Ödülünü bu yıl tıp alanında ve özellikle Tüp Bebek konusunda yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında sesini duyuran İstanbul Memorial Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semra Kahraman’a layık gördü. Şair Zihni Kültür Merkezi, 11 Aralık 2010, Bayburt

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Üreme Sağlığı ve infertilite Derneği(TSRM) 2008,

S. Kahraman. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM) Sungate Port Royal Deluxe Resort Hotel, Antalya, 16 – 19 Ekim 2008

TEMPO Dergisi, 20 Aralık 2004, En İyiler "Bilim"

Kök hücreden atan kalp hücresi yaratmayı başaran Kahraman, bu sayede Türkiye'nin adını uluslararası arenada başarıyla duyurdu ve bilim dalında birinciliği kazandı.

Best Chairperson ödülü, India 2002

The 4th Indian Congress on Gynecology, Endoscopy, Infertility and ART. December 22nd 2002, Jodhpur, Rajasthan, India

The best presentation Award (2001)

Semra Kahraman, Kayhan Yakin, Murat Samli, Faruk Vanlıoğlu, Güvenç Karlıkaya, Semra Sertyel, Ersan Dönmez. A comparative study of three techniques for the analysis of sperm recovery: Touch print cytology, wet preparation and testicular histopathology. Global Congress on Gynecologic Endoscopy, Infertility & ART,g. December 6-9, 2001, Goa, India.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997)

S Kahraman, K Vicdan, A.Z. Işık. The predictive value of a single early beta human chorionic gonadotrpohine level in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Journal of Gynecology & Obstetrics 59:139–140; 1997.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997)

Kahraman S, Vicdan K, Isik AZ, Ozgun OD, Alaybeyoglu L, Polat G, Biberoglu K. Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intracytoplasmic sperm injection. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology; 73:177-182; 1997.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997)

S Kahraman, I Taşdemir, M Taşdemir, Ş Tavukçuoğlu, K Biberoğlu. Effect of abnormal sperm head morphology on the outcome of intracytoplasmic sperm injection in humans. Human Reproduction, 12: 1214–1217, 1997.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997)

S Kahraman, K Vicdan, A Nuhoğlu, N Danışman, Z Işık, O Denizhan Özgün, K Biberoğlu. Outcomes of mutlifetal pregnancy reduction in multiple pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection using ejaculated, testicular or epididymal sperm, Gynecol Obstet Invest 44:1-5; 1997.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996)

S Kahraman, S. Özgür, C. Alataş, S. Aksoy, M. Taşdemir, A. Nuhoğlu, I. Taşdemir, B. Balaban, K. Biberoğlu, R. Schoysman, M. Nijs, P. Wanderzwalmen. Fertility with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in non-obstructive azoospermic males. Human Reproduction, 11:673, 1996.

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996)

S Kahraman, S. Özgür, C. Alataş, S. Aksoy, B. Balaban, T. Evrenkaya, A. Nuhoğlu, K. Biberoğlu. High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in obstructive and non-obstructive azoospermia. Human Reproduction, 10: 637, 1996

TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996)

S Kahraman, M Taşdemir, I Taşdemir, K Vicdan, S Özgür, G Polat, A.Z. Işık, K Biberoğlu. Pregnancies achieved with testicular and ejaculated sperm in combination with intracytoplasmic sperm injection in males with totally immotile or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. Human Reproduction, 11:1343–1346, 1996

Poster Presentation Award (1996)

S Kahraman, K Vicdan, A.Z. Işık, O.D. Özgün, G. Polat, K. Biberoğlu. Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonundan önce ovarian rezervi tesbit için Klomifen Sitrat Challenge Test. Birinci Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, 2–6 Haziran 1996.

Poster Presentation Award (1996)

S Kahraman, K Vicdan, A Işık, M Taşdemir, G Polat, O.D. Özgün, K Biberoğlu. Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Beşinci Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 16–19 Nisan 1996.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

(Davetli Konuşmacı, Uluslararası Toplantılar)

(Davetli Konuşmacı, Ulusal Toplantılar)

Düzenlenen Bilimsel Toplantı, Sempozyumlar ve Workshoplar:

(2019) S. Kahraman (Chairman)

11th Hands-on Workshop on PGD for Genetic & Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy, Istanbul Memorial Hospital, April 11-13, 2019, Istanbul, Turkey

(2017) S. Kahraman (Chairman)

10th Hands-on Workshop on PGD for Genetic & Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy, Istanbul Memorial Hospital, March 31-April 2, 2017, Istanbul, Turkey

(2016) S. Kahraman (Chairman)

9th Hands-on Workshop on PGD for Genetic & Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy, Istanbul Memorial Hospital, May 13-16, 2016, Istanbul, Turkey

(2015) S. Kahraman (Chairman)

8th Hands-On Workshop on PGD for Genetic and Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 04-06, 2015, Istanbul, Turkey

(2014) S. Kahraman (Chairman)

7th Hands-On Workshop on PGD for Genetic and Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 04-06, 2014, Istanbul, Turkey

(2013) S. Kahraman (Chairman)

12th International Conference on Preimplantation Genetics Diagnosis

Swissotel The Bosphorus, May 8-11, 2013, Istanbul, Turkey

(2013) S. Kahraman (Chairman)

6th Hands-On Workshop on PGD for Genetic and Chromosomal Disorders by Blastocyst Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 12-14, 2013, Istanbul, Turkey

(2012) S. Kahraman (Chairman)

5th Hands-On Workshop On PGD for Genetic and Chromosomal Disorders By Blastocyst Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 21-23, 2012, Istanbul, Turkey

(2011) S. Kahraman (Chairman)

4th Hands-On Workshop on PGD of Genetic and Chromosomal Disorders by Blastomere and Trophectoderm Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 16-18, 2011, Istanbul, Turkey

(2010) S. Kahraman (Chairman)

3th Hands-On Workshop on PGD of Genetic and Chromosomal Disorders by Blastomere and Trophectoderm Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, May 10-12, 2010, Istanbul, Turkey

(2010) S. Kahraman (Local organizatör).

ART: experimental bases for improving outcomes for the benefit of patients. 19 - 20 Şubat 2010, İstanbul

(2009) S. Kahraman (Chairman)

2nd Hands-On Workshop on Pgd of Genetic & Chromosomal Disorders by Blastomere and Trophectoderm Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, February 26-28, 2009, Istanbul, Turkey

(2008) S. Kahraman (Chairman)

3. Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi, Embriyo Kültürü ve Embriyonik Kök Hücre Uygulamalı Kursu Askeri Müze ve Kültür Sanat Sitesi Komutanlığı, 29 Mayıs – 1 Haziran, Harbiye / İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

(2008) S. Kahraman (Chairman)

1nd Hands-On Workshop on Pgd of Genetic & Chromosomal Disorders by Blastomere and Trophectoderm Biopsy. Istanbul Memorial Hospital, 28 – 30 April 2008, Istanbul, Turkey

(2006) S. Kahraman (Chairman)

First International Workshop on Current Techniques and Future Trends on Gamete and Embryo Manipulation . Cevahir Hotel, 4-5 March 2006 Istanbul, Turkey

(2006) S. Kahraman (Chairman)

Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) on Assisted Human Reproduction, Swissotel Bosphorus, 28–29 April, 2006, Istanbul, Turkey

(2004) S Kahraman (Chairman).

M Bahçe, N Erçelen, Y Sağlam, H Karadayı, S Sertyel. Preimplantasyon Genetik Tanı Kursu. İstanbul, 22 Eylül 2004.

(2004) S Kahraman (Chairman),

H Baharvand, N Fındıklı. I. Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi. İstanbul, 9 Mayıs 2004.

(2003) S. Kahraman (Co-Chairman), Prof. Yury Verlinsky (Co-Chairman)

Fifth International Symposium on Preimplantation Genetics Gloria Golf Resort Hotel, 5–7 June 2003, Antalya, Turkey

(2002) S. Kahraman (Chairman)

New Approaches in the Diagnosis and Treatment of Male Infertility 20th April, 2002, The Marmara Hotel, Istanbul, Turkey

(2001) S. Kahraman (Chairman)

Preimplantation and Early Prenatal Diagnosis & Human Genome Project 20th January, 2001, Istanbul Memorial Hospital, Istanbul, Turkey

ORAL PRESENTATIONS


POSTER PRESENTATIONS