Tüp bebek laboratuvarımız hastalarına dünya standartlarında bir hizmet sunabilmek ve güvenilir bir şekilde sürekli artan bir başarı oranına ulaşmak için...

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Sürekli Embriyo İzleme Sistemi (Embriyoskop)

Ağustos 2011

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Sürekli Embriyo İzleme Sistemi (Embriyoskop)

Tüp bebek laboratuvarımız hastalarına dünya standartlarında bir hizmet sunabilmek ve güvenilir bir şekilde sürekli artan bir başarı oranına ulaşmak için alanındaki tüm yenilikleri takip etmekte ve bunları uygulamaya koymaktadır.

Tüp bebek yönteminde yumurta ve spermin bir araya getirilmesinden itibaren, döllenme ve embriyo transferi aşamasına kadar yaklaşık 5 gün süren bir embriyo gelişim takip süreci söz konusudur. Bu sürede amaç, normal ve anormal döllenen yumurtaları ayırt etmek, embriyonun bölünme aşamalarını kontrol etmek, hızlı veya yavaş gelişen embriyoları takip etmek ve böylece transfer edilecek en iyi embriyoları seçerek gebelik şansını arttırabilmektir. Ancak bu aşamaların takibi için embriyolar, sabit ısı, CO2, O2 ve N2 seviyelerine sahip, kültüre edildikleri inkübatörlerden belirli zaman aralıklarında çıkarılıp, kültür koşullarını etkilememek için mikroskop altında çok kısa bir süre içerisinde değerlendirilmektedirler. Embriyo gelişiminin hızlı ve dinamik bir süreç olması nedeniyle embriyoların inkübatörlerden sık sık çıkarılması embriyo kalitesini etkileyebilmektedir. Ayrıca, embriyoların gelişim evrelerini bütünü ile izlememiz mümkün olamamakta ve embriyolar hakkındaki değerlendirmenin anlık görüntülerden alınan bilgi doğrultusunda yapılmasına neden olmaktadır.

 

EmbryoScope embriyo izleme sistemi: ekran ve inkübatör

Bu amaçla geliştirilmiş olan yeni inkübatör sistemi EmbryoScope, embriyolara güvenilir ve kontrollü bir kültür ortamı sunarken cihazın içerisinde bulunan kamera, embriyoların sürekli izlenmesine imkân vermektedir. Embriyo gelişimini etkilemeyecek düşük enerjili kırmızı ışık yardımıyla her 20 dakikada bir embriyoların farklı düzlemlerde fotoğrafları çekilmekte ve bunlar daha sonra hızlandırılmış video görüntüsü olarak izlenebilmektedir.

1. günden 6. güne embriyo gelişimi

 

Hasta başına 12 embriyonun eşzamanlı olarak gelişimlerinin takip edilebilmesini sağlayan bu sistem, gebelik oluşturabilecek embriyonun seçilmesinde günüyle uyumlu bölünmeleri ve kalitelerinin yanı sıra tüm gelişim süreçlerinin de bir seçim kriteri olarak eklenmesini sağlamıştır.

EmbryoScope sistemi ile görüntülenen bir hastaya ait 12 embriyonun karşılaştırmalı görüntüleri

 

Embriyo değerlendirmesinde kullanılan tüm konvansiyonel kriterlerin yanında EmbryoScope “time-lapse” ya da hızlandırılmış görüntüler yeni değerlendirme kriterlerinin oluşmasını da mümkün kılmıştır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

- Döllenmeden sonra çekirdeklerin silinmesi

- İlk ve sonraki klivajların kesin zamanının belirlenmesi

- İlk bölünmeden sonra çekirdeklerin görülmesi

- Hücre bölünmelerinin senkron ve asenkron olarak takibi

- Embriyo fragmantasyon geçmişi

Hızlandırılmış “time-lapse” görüntü, embriyoların dinamik gözlemini sağlayarak gebeliği oluşturacak doğru embriyonun seçiminde yardımcı bir yöntem olarak seçkin IVF laboratuvarlarında yerini almıştır. Embriyoların laboratuvar ortamında, kültür şartlarını bozmadan, sürekli takibini sağlayan EmbryoScope sisteminin IVF laboratuvarlarında insan embriyo kültürü için kullanımını dünya çapında ağırlığı olan Amerikan FDA kuruluşu onaylamıştır.

 

 

Daha detaylı bilgi için;

Caroline Pirkevi, PhD (caroline.pirkevi@memorial.com.tr)