Subklinik Hipotiroidizm ve İnfertilite

Temmuz 2023

 

Subklinik hipotiroidizm (SCH), genellikle tirotropin (TSH) seviyesinin normal aralığın üst sınırından (4,5-5,0 mIU/L) yüksek olması ve serbest tiroksin (FT4) seviyelerinin normal kalmasıyla karakterize olan bir durumdur. Bu durum, üreme çağındaki kadınlar arasında yaklaşık %4 ile %8 prevalansa sahiptir. SCH'nin infertil kadınlarda ve gebe kalmayı planlayan kadınlarda nasıl ele alınacağı konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili ASRM (American Society for Reproductive Medicine), 2023'te yeni bir klavuz yayınladı. Bu klavuza göre;

 

Sonuç olarak, SCH'nin infertil kadınlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut kanıtlar ışığında, SCH'nin düşük, infertilite veya olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkili olmadığı konusunda danışmanlık verilmesi ve genel olarak levotiroksin tedavisinin önerilmemesi uygun görülmektedir.

 

Op. Dr. Gönül Özer