RI Witness, tüp bebek laboratuvarında yapılan tüm işlemleri denetleyen ve kayıt altına alan radyofrekans tabanlı tanımlama özelliği olan bir yazılım güvenlik sistemidir. Bu sistem, çifte ait gametler (yumurta, sperm) ve embriyolar laboratuvar içinde bir kaptan veya tüpten diğerine her taşındığında insan hatası riskini azaltmaya yardımcı olur ve tüp bebek döngüsünün her basamağını korumaktadır.

RI Witness Tüp Bebek Laboratuvar Yönetim Sistemi

Mayıs 2019

RI Witness, tüp bebek laboratuvarında yapılan tüm işlemleri denetleyen ve kayıt altına alan radyofrekans tabanlı tanımlama özelliği olan bir yazılım güvenlik sistemidir. Bu sistem, çifte ait gametler (yumurta, sperm) ve embriyolar laboratuvar içinde bir kaptan veya tüpten diğerine her taşındığında insan hatası riskini azaltmaya yardımcı olur ve tüp bebek döngüsünün her basamağını korumaktadır.
İstanbul Memorial Şişli Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi’nde Tüp Bebek laboratuvarında 22/05/2019 tarihinden itibaren RI Witness Yönetim Sistemi’ne geçilmiştir.
RI Witness teknolojisini kullanarak büyük bir ekibi ve yüksek iş hacmimizi denetlemeyi; ayrıca veri toplamayı sağlayarak çok yönlü bir kalite kontrol aracı olmasını hedefliyoruz.RI Witness okuyucuları, laboratuvarda gametler ve embriyolarda çalışmanın yapıldığı her yerde bulunmaktadır (Şekil1). Dahili Radyofrekans Kimliklendirme (RFID) okuyuculu ısıtmalı veya ısıtmasız plakalar çalışma tezgahın içine entegre edilmiştir. Bir RI Witness çalışma alanında, sunucuya bağlı, entegre bir tablet bilgisayar bulunur (Şekil1).

Sistemin çalışma prensipleri:

1. Siklus Başlangıcı: Tüp bebek tedavisi başlayan her çifte kişiye özel bir RFID kimlik içeren kart tanımlanır. Çiftten bu kartı yumurta toplama ve embriyo transfer aşamalarında ibraz etmeleri istenir(Şekil2).2. Yumurta Toplama ve Sperm Verme: RI Witness etiketler örneklerin bir kültür kabından diğerine alındığı işlem adımlarını kimliklendirme, izleme ve kayıt imkanı verir (Şekil 3).


 

3. Uyumsuzluk: Başka bir hastanın örneği aynı çalışma alanında çalışılamaz. Çalışma alanında farklı kimlikte bir örnek algılandığı an RI Witness alarm uyarısı devreye girer (Şekil 4).


 

4.İnseminasyon: RI Witness örnek kimliklerini doğruladıktan sonra bir sonraki adıma geçmeye izin verir (Şekil 5). 5.Embriyo Kültürü: Embriyonun durumu, son aktivitesi ve embriyolog kimliği kültür kabı çalışma alanına getirildiği an sistemde görünür (Şekil 6).


 
6.Biyopsi: Embriyo transferi, biyopsi işlemi ya da vitrifikasyon işlemlerinde de RI Witness izleme ve takibe devam eder (Şekil 7).

RI Witness Eğitim Sorumlusu Martin Mankee ve Medek Sistem Mühendisi Gökhan Somyürek gözetiminde tüm klinik ve laboratuvar çalışanları için RI witness ile ilgili 4 günlük teorik ve pratik eğitim düzenlenmiştir.