Şefkiye Açıkgöz

1981 yılı Bulgaristan doğumludur. Bulgaristan’da başlamış olduğum eğitimine, 1998 yılında Türkiye’ye göç ederek , tamamladı. İlk öğretim, orta okul (matematik bölümü) ve lise ( muhasebe ve finansman bölümü ), Ön lisans - İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma ve Lisans - Anadolu Üniversitesi AOF Havacılık Yönetimi mezunu olan Açıkgöz, 2021 yılı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Sağlık Turizmi Sorumlusu eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. 2018 yılından itibaren Memorial IVF bölümünde Uluslararası Pazarlama Uzmanı olarak görev almaktadır.