Bio. Mehmet Ali Tüfekçi PhD.
Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı


1980 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü (2001), Yüksek Lisans (2003) ve Doktora (2009) eğitimlerini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Programında tamamlamıştır. Doktora tez çalışması Huntington Hastalığının eksitotoksik uyarılması ile poliaminlerin ilişkisinin araştırılmasıdır. 2002-2010 yılları arasında Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde Araş.Gör. (2002-2006) ve Öğrt.Gör. (2006-2010) kadrolarında görev almıştır. 2011 yılında RTA Laboratuvarlarında Moleküler Biyoloji ArGe departmanında çalışmasının ardından 2012 Nisan itibarı ile Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır.