Dismorfik uterus ile ilgili hazırladığımız makalemiz bu hafta Amerika’da basılan Journal of Gynecologic Surgery dergisinde kabul edilerek yayınlanma aşamasına geldi.
 

Eylül 2022

Dismorfik uterus (T-şekilli rahim) nadir görülen bir rahim anomalisi olup infertilite ve kötü gebelik sonuçlarına neden olan bir durumdur. Dismorfik uterus tanısı olup histeroskopi yapılan 78 hastanın gebelik sonuçlarının normal uterusu olup histeroskopi yapılan 379 hasta ile kıyaslandığı ile ilgili makalemiz bu hafta Amerika’da basılan Journal of Gynecologic Surgery dergisinde kabul edilerek yayınlanma aşamasına geldi.

Çalışmada iki grup kıyaslandığında demografik özellikleri benzerdi.

Gebelik özellikleri kıyaslandığında;

İmplantasyon oranı(IR),  dismorfik uterus grubunda %63,2 iken diğer grupta %64,8

Klinik gebelik (CPR) dismorfik uterus grubunda %57 iken diğer grupta %55

Canlı doğum oranları (LBR) ise %39,8'e karşı %40,3 idi.

Dismorfik uterus grubunda erken doğum anlamlı olarak daha yüksek bulundu. (%23,5'e karşı %10,9)

Bu çalışmada dismorfik uterus nedeniyle histeroskopi yaptığımız vakaların gebelik sonuçlarının iyileştiği yine de bu hastalarda erken doğum ve düşük oranlarının normal uterusu olan hastalara göre daha fazla olduğu ve bu hastaların gebelikte yakın takip edilmesi gerektiği sonucu çıkarıldı.

MAKALEMİZİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

            Dismorfik uterus operasyon öncesi HSG                                            Operasyon sonrası HSG

 

  

                      Operasyon öncesi 3D ultrasound                                           Operasyon sonrası 3D ultrasound                                    

Bu Yazıya Ait Dosyalar