Kromozomları Normal (Euploid) Embriyo Transferlerinde Canlı Doğuma Ulaşma Oranınını Etkileyen Faktörler

Aralık 2023

 

Kromozomları Normal (Euploid) Embriyo Transferlerinde Canlı Doğuma Ulaşma Oranınını Etkileyen Faktörler

 

Preimplantasyon genetik testi (PGT-A) ile kromozomları normal bir embriyonun transferi, yalnızca başarılı bir gebelik olasılığını artırmakla kalmayıp aynı zamanda düşük yapma olasılığını da azaltmaktadır. Buna rağmen, euploid embriyo transferlerinde canlı doğum oranları %45-65 civarında olup, hala istenilen düzeyde değildir.

 

Euploid embriyo transferinde başarıyı etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalara ve kendi kliniğimizin verilerine göre, bu embriyoların canlı doğumla sonuçlanmasına etki eden faktörler aşağıdaki gibidir:

1. Embriyo Kalitesinin Rolü: Embriyonun şekli, büyüme hızı ve embriyoyu oluşturan hücrelerin sağlığı, euploid embriyo implantasyonuna etki eden en önemli faktörlerden biridir. Morfolojik olarak daha kaliteli embriyolar, daha yüksek canlı doğum oranlarına ulaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfolojik olarak çok iyi kalitede olan 6AA embriyo

 

2.Embriyo Seçim Tekniği: Embriyoların gelişim aşamalarını video ve fotoğraflar şeklinde kaydeden, embriyoların bölünme hızı, hücre sayısı ve kalitesi gibi önemli parametrelerin değerlendirilmesini içeren sistemle seçilen euploid embriyoların gebelik oranının ve canlı doğuma ulaşma oranının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, 5. günde blastokist aşamasına ulaşan embriyoların, 6. veya 7. günde blastokist aşamasına ulaşan embriyolara göre canlı doğum oranı daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

 

 

Sürekli embriyo izleme sistemi: ekran ve inkübatör

3. Anne Yaşı ve Sağlık Durumu: 38 yaş ve üzeri kadınlarda, daha genç kadınlara kıyasla canlı doğum oranları önemli ölçüde daha düşüktür. Ayrıca, vücut kitle indeksi (BMI) 30 kg/m²'nin üzerinde olan kadınların, obez olmayan kadınlara göre daha düşük canlı doğum oranlarına sahip olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü de euploid embriyo transferlerinde canlı doğum oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

4. Teknik Yöntemler: IVF prosedürlerini yürüten tıbbi ekibin becerisi, embriyo kültürü için kullanılan yöntemler, dondurma ve çözme teknikleri başarı oranlarını etkileyebilir. Biyopsi sırasında, embriyonun sağlık durumunu ve canlılığını olumsuz etkilemeden iyi kalitede genetik test sonuçları elde edebilmek için trophektoderm hücreleri adı verilen hücrelerden ne kadar az sayıda alınırsa o kadar iyidir.

Sperm Seçimi ve mikroenjeksiyon uygulaması (IMSI)

 

 

5. Endometrial Faktörler: Endometriyumun (rahim iç tabakası) kalınlığı ve yapısı da implantasyon başarısını etkileyen önemli faktörlerdendir. Endometriumun ince ve düzensiz olması canlı doğuma ulaşma oranını azaltmaktadır.

 

Op. Dr. Gönül Özer