Genetik olarak etkilenmiş bir çocuğa sahip olma risklerini belirlemek isteyen çiftler için taranabilecek yaklaşık 6000 kalıtsal hastalık bulunmaktadır. 5.000 civarında genin bir veya her iki kopyasında bulunabilecek bir mutasyon veya hastalığa neden olan varyant, sendromik bir hastalığa veya fenotipe sebep olabilir.

Şubat 2022

Kalıtsal hastalıklar özellikle ülkemiz gibi akraba evliliği oranının yüksek olduğu ülkelerde daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Örneğin, birinci derece kuzenler arasında yapılan akraba evliliklerinde kalıtsal nadir bir genetik hastalık için taşıyıcılık riski % 25'lere kadar yükselmektedir. Kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonların yaklaşık % 85’i ekzonlarda gerçekleşmekte olup WES testi ile tespit edilebilmektedir. WES testinin yeterli olmadığı durumlarda WGS testi kullanılabilir.

Tüm Ekzom Dizileme (Whole Exome Sequencing, WES):

Vücudumuzun ve hücrelerimizin canlılığını sağlayan tüm faaliyetler DNA’mız üzerindeki genler tarafından düzenlenmektedir. Bu genlerin aktif olarak protein sentezinde kullanılan bölgeleri "ekzon" olarak isimlendirilmektedir. DNA’mızdaki tüm ekzonların tamamı ise “ekzom” olarak adlandırılır. Hastalığa sebep olduğu bilinen mutasyonların büyük çoğunluğu ekzonlarda gerçekleştiğinden Ekzom Dizileme hastalığa yol açan mutasyonların belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Tüm Ekzom Dizileme aynı anda 20.000’in üzerindeki genin tüm ekzonlarını analiz eder ve kalıtsal hastalıkların tanısının konulmasında önemli rol oynar. WES’te sadece protein kodlayan gen bölgeleri hedeflendiği için tüm genom sekanslama (WGS) işlemine göre daha düşük bir maliyet ile gerçekleştirilir.

Kimlere yapılır?

1) Kalıtsal hastalıklı çocuğu olan ailelerde bu hastalığa neden olan genetik mutasyonun tespit edilmesi,

2) Kesin tanısı konulamamış kalıtsal hastalıklarda sorumlu genetik mutasyonun tanımlanması,

3) Kardiyomyopati, nöropati, cerebellar ataksi gibi birçok genetik faktöre bağlı oluşabilecek multifaktöriyel hastalıklarda genetik mutasyonların tespiti,

4) Tüp bebekte tekrarlayan uygulamalarda oosit matürasyon defekti, fertilizasyon problemi, embriyo gelişim sorunu olan veya erkek infertilitesi olgularında.

Tüm Genom Dizileme (Whole Genome Sequencing, WGS):

Tüm Genom Dizileme bir bireyin tüm genomunun ileri dizileme teknikleri ile belirlenmesidir. Tüm Ekzom Dizileme (WES)’den farklı olarak; ekzonlar, intronlar (eksonlar arası protein kodlamakta kullanılmayan gen bölgeleri), mitokondride yer alan DNA’lar, intergenik bölgelerin analizi yapılmaktadır. Tüm genom analizinde

 

                                                    

                                                                                                                                                            Tablo: WES ve WGS tekniklerinin karşılaştırılması

 

Biy. Dr. Mehmet Ali TÜFEKÇİ, PhD
Genetik Laboratuvarı