15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS) tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 18th International Conference on Preimplantation Genetics başlıklı kongrede İstanbul Memorial Hospital ART & Reproductive Genetics Center çok sayıda bilimsel faaliyet gerçekleştirdi.

18th International Conference on Preimplantation Genetics – PGDIS

Nisan 2019

15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS) tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 18th International Conference on Preimplantation Genetics başlıklı kongrede İstanbul Memorial Hospital ART & Reproductive Genetics Center çok sayıda bilimsel faaliyet gerçekleştirdi.


Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Bölüm Başkanı Prof.Dr Semra Kahraman ana konuşmacı olarak davet edildiği kongrede “Impact of Severe Male Infertility on Chromosomal Status of Embryos and Pregnancy Outcome in Younger Women” başlıklı Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin verilerini paylaştı. Erkek infertilitesinin en şiddetli formlarının özellikle non-obstrüktif azosperminin, 35 yaş ve altında genç kadın partnerleri olan vakalarda embriyolarda kromozom anomali oranını artırdığını ve özellikle 2,11,21 nolu ve sex kromozomlarında bu artışın belirgin anlamlı olduğunu vurguladı. Bu nedenle kadın yaş faktörü olmaksızın şiddetli erkek faktöründe embriyolara genetik tanı yapılması gerekliliğini vurguladı.

PGDIS Ex – Officio’su Prof Joe Leigh Simpson önceki günün konuşmaları ile ilgili yaptığı özette bu konuya da yer vererek PGT’nin şiddetli erkek kısırlığında önerilmesi gereken bir yöntem olmasını onayladıklarını ve bu amaçla kromozom rekombinasyonları ve kromozom kırıklarının bu vaka gruplarında kapsamlı araştırılmasını önerdi.
Dr. Kahraman aynı zamanda kurucu üyesi ve 2013-2015 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü PGDIS’nin Yönetim Kurulu Toplantisina (Board Meeting) katıldı.

Ayrıca  “PGT in Different Social Settings” başlıklı bir oturumu Prof. Samir Hamamah ile birlikte yönetti.

Üreme Genetiği Bölüm Sorumlusu Dr. Murat Çetinkaya ise bir tanesi kongre öncesi kurs ana konuşması olmak üzere toplam beş sözel sunum ve bir poster bildirimi yaparak aynı toplantıda bölümümüzü başarılı bir şekilde temsil etti.


18. PGDIS Kongresi’nde uluslararası PGT camiası ile paylaştığımız konu başlıkları aşağıda yer almaktadır: 

1) PGT-A Experience: managing the increasing workload and implementing PGT-M with lon AmpliSeq™ technology.
Murat Çetinkaya, MD, PhD ART and Reproductive Genetics Canter Memorial Hospital, Istanbul Turkey

2) Successful Hematopoietic Stem Cell Transplantation In 62 Children From Healthy Siblings Conceived After Preimplantation HLA Matching.
Umay Kara, M. Gavaz, Y. Kumtepe Çolakoğlu, H.Yelke, C. Pirkevi Çetinkaya, M. Çetinkaya and S. Kahraman.

3) “PGT in Different Social Settings” Chairs: Semra Kahraman and Samir Hamamah 

4) Impact of Severe Male Infertility on Chromosomal Status of Embryos and Pregnancy Outcome in Younger Women.
Davetli Konuşmacı: S. Kahraman

5) Assessment of Aneuploidy and Mosaicism Concordance Between Different Trophectoderm Biopsy Sites and The Inner Cell Mass Evaluated With Next Generation Sequencing.
M. A. Tüfekçi, M. Çetinkaya, Ç. Çınar Yapar, Y. Kumtepe Çolakoğlu, H. Yelke, C. Pirkevi Çetinkaya and S. Kahraman.

6) What to Do When There is No Euploid Embryos? Transfer Mosaic Embryos or Propose Another Pgt-A Cycle?
M. Çetinkaya, C. Pirkevi Çetinkaya, M. A. Tüfekçi, Ç. Cinar Yapan, Y. Kumtepe Colakoglu, H. Yelke and S. Kahraman.

7) Correlation between Aneuploidy, Mosaicism and Morphokinetic Development in 1550 Biopsied Blastocysts.
Y. Kumtepe Colakoglu, M. A. Tüfekçi, Ç. Cinar Yapan, B. Umay Kara, M. Gavaz, H. Yelke, C. Pirkevi Çetinkaya, M. Çetinkaya and S. Kahraman.

8) Transcritome analysis and time lapse observation of a case with   repeated multiple pronuclei after ICSI.
Pirkevi Çetinkaya C., Cetinkaya M., Kumtepe Colakoğlu Y and Kahraman S.