7-10 Temmuz tarihleri arasında Amsterdam’da yapılacak 40. ESHRE (Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği) Kongresi’ne 3 poster 2 sözlü sunum ile katılacağız

Mayıs 2024

 

40. ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) kongresi bu yıl 7-10 Temmuz tarihleri arasında Amsterdam'da gerçekleşecektir. Üreme ve tüp bebek alanında  en önemli kongrelerden biri olan bu kongreye  Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi olarak 3 poster ve 2 sözlü sunum ile katkıda bulunacağız.

 

Does presence of endometriosis adversely affect oocyte quality?  Evaluation of the large number of oocytes from endometriosis patients, 27204 oocytes

 

I.N. Duzguner, Y. Sahin, H. Yelke, Y. Kumtepe, S. Kahraman.

 

Endometriozis tanısı almış infertil vakalardan elde edilen 27204 oositin incelendiği bu çalışmada  endometriozisin oosit morfolojisi üzerinde olumsuz bir etkisi olup omadığı incelendi. Çalışmamızın sonuçlarına göre endometriozisin oosit morfolojisi üzerine olumsuz bir etkiye sahip olmadığı gösterildi. Ayrıca, endometriozis varlığının gebelik sonuçları üzerinde de olumsuz bir etkisi olmadığı gösterildi.

 

Do euploid blastocysts with excluded blastomere(s) have the same probability of live birth when compared to euploid blastocysts without excluded blastomere(s)?

 

C. Pirkevi Cetinkaya, H.K. Yelke, Y. Kumtepe Çolakoglu, M. Çetinkaya, S. Kahraman.

 

Blastomer(ler)i dışlanmış 667 öploid blastokist ve blastomer(ler)i dışlanmamış 3830 öploid blastokist transfer siklusunun  canlı doğum oranlarına etkisinin karşılaştırıldığı bu çalışmada dışlanmış blastomer(ler)e sahip öploid blastokistlerin gebelik sonuçlarının önemli ölçüde daha kötü olduğu görüldü. Canlı doğum oranı dışlanmiş blastomeri  olmayanlara göre %10 daha düşük bulundu.

 

Does the age of the woman and specific cycle characteristics impact the success of modified natural frozen-thawed single euploid embryo transfer cycles (mNC/FET)?

F. Ketenci Gencer, G. Ozer, I.N Duzguner, C.R Cundubey, S. Gokce, I. Keklikcioglu,

A. Ozturk, Z. Celik, S. Kahraman.

 

Modifiye naturel siklusta transferi yapılan 583 euploid embriyo transfer sonuçlarını incelediğimiz bu çalışmada, gebelik oranları genç (yaş <38) ve ileri yaş (yaş ≥38) kadın gruplarında benzer bulundu. Bununla birlikte, uzamış infertilite süresi ve önceki başarısız embriyo transferi (ET) döngülerinin gebelik oranını azalttığı görüldü.

 

Should embryos with direct unequal cleavage be given a chance or directly deprioritized? A follow-up on blastocyst formation and ploidy?

 

H.K. Yelke, Y. Kumtepe Çolakoglu, C. Pirkevi Cetinkaya, M. Çetinkaya, S. Kahraman.

 

Doğrudan eşit olmayan bölünmeye (DUC) sahip embriyolara, kalite ve ploidi değerlendirmesi için blastosiste kadar gelişme şansı verilmeli mi yoksa doğrudan öncelikten çıkarılmalı m?

başlıklı çalışmamızda  DUC embriyoları transfer için öncelikli olmasa da, sonuçlarımız iyi kalitede blastosist aşamasına ulaştıklarında bu embriyoların öploidi oranlarının DUC olmayan blastosistlerle benzer olduğunu göstermektedir. Ancak bu embriyoların (DUC) balstokist aşamasına ulaşma oranlarının %23,8 olduğunu gördük

 

Effect of advanced female age (AFA) on the ratio of patients receiving mosaic embryo transfers

 

M. Cetinkaya, C. Pirkevi Cetinkaya, M.A. Tufekci, C. Cinar Yapan, B. Umay Kara, S. Kahraman.

Bu çalışmada kadın yaşının, en az bir öploid embriyoya (≥1EE) ve hiç öploid olmayan en az bir mozaik embriyoya (≥1ME) sahip hastaların oranını nasıl etkilediğini inceledik. Çalışmamızın sonucunda mozaik embriyo transferi yapılan hastaların yüzdesinin  kadın yaşı ile birlikte arttığını tespit ettik.

 

Op. Dr. Gönül Özer