Ödüller

 • Medical Travel Journal (IMTJ) Awards - Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi, bu yıl Londra’da gerçekleşen Medical Travel Journal Awards’da  “YILIN ULUSLARARASI TÜP BEBEK MERKEZİ” seçilmiştir. 15 Nisan 2015, Londra, İngiltere
 • GRANT FOR FERTILITY INNOVATION - İnfertilite tedavisinde Uluslararasi Grant for Fertility Innovation (GFI) kuruluşu tarafından verilen “Fertilite Alanında Yenilikçi Projeler” ödülüne, bu yıl Prof. Dr. Semra Kahraman önderliğinde hazırlanan “Oosit kümülüs hücre ekspresyon verileri ile embriyo gelişim potansiyelinin karşılaştırılması” çalışması layık görülmüştür. 30 Haziran 2014, Münih, Almanya. 
 • Kadın ve Üreme Sağlığına En Fazla Katkı Yapan Bilim İnsanı Ödülü  (Sağlık Gönüllüleri – Türkiye) Prof. Dr. Semra Kahraman Ülkemizde kadın ve üreme sağlığına sunduğu uzun süreli ve önemli katkılarından dolayı “Kadın ve Üreme Sağlığına En Fazla Katkı Yapan Bilim İnsanı Ödülüne” layık görülmüştür. 25 Haziran 2013, Ankara
 • Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü  - Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (Turkish Society of Reproductive Medicine) Antalya, 2008
 • Onur Ödülü - Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) Bilim Dalı Ödülünü bu yıl tıp alanında ve özellikle Tüp Bebek konusunda yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında sesini duyuran İstanbul Memorial Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. Semra Kahraman’a layık gördü. Şair Zihni Kültür Merkezi, 11 Aralık 2010, Bayburt
 • TEMPO Dergisi, 20 Aralık 2004, En İyiler "Bilim" - Kök hücreden atan kalp hücresi yaratmayı başaran Kahraman, bu sayede Türkiye'nin adını uluslararası arenada başarıyla duyurdu ve bilim dalında birinciliği kazandı.
 • Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Sözel bildiri dalında üçüncülük ödülü (Sono AVC (Ultrasonografik Otomatik Hacim Ölçümü) İle Tüp Bebek Tedavisinde Folikül Maturasyonu Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma). Müstecep Kavrut, Tolga Tuna, Nur Dokuzeylül, Güvenç Karlıkaya, Hakan Yelke, Semra Kahraman. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM) Antalya, 7 – 10 Ekim 2010
 • Best Chairperson ödülü, India 2002 - The 4th Indian Congress on Gynecology, Endoscopy, Infertility and ART. December 22nd 2002, Jodhpur, Rajasthan, India
 • The best presentation Award (2001) - Semra Kahraman, Kayhan Yakin, Murat Samli, Faruk Vanlıoğlu, Güvenç Karlıkaya, Semra Sertyel, Ersan Dönmez. A comparative study of three techniques for the analysis of sperm recovery: Touch print cytology, wet preparation and testicular histopathology. Global Congress on Gynecologic Endoscopy, Infertility & ART, December 6-9, 2001, Goa, India.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997) - S Kahraman, K Vicdan, A.Z. Işık. The predictive value of a single early beta human chorionic gonadotrpohine level in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Journal of Gynecology & Obstetrics 59:139-140; 1997.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997) - Kahraman S, Vicdan K, Isik AZ, Ozgun OD, Alaybeyoglu L, Polat G, Biberoglu K. Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intracytoplasmic sperm injection. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology; 73:177-182; 1997.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997) - S Kahraman, I Taşdemir, M Taşdemir, Ş Tavukçuoğlu, K Biberoğlu. Effect of abnormal sperm head morphology on the outcome of intracytoplasmic sperm injection in humans. Human Reproduction, 12: 1214-1217, 1997.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1997) - S Kahraman, K Vicdan, A Nuhoğlu, N Danışman, Z Işık, O Denizhan Özgün, K Biberoğlu. Outcomes of mutlifetal pregnancy reduction in multiple pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection using ejaculated, testicular or epididymal sperm, Gynecol Obstet Invest 44:1-5; 1997.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996) - S Kahraman, S. Özgür, C. Alataş, S. Aksoy, M. Taşdemir, A. Nuhoğlu, I. Taşdemir, B. Balaban, K. Biberoğlu, R. Schoysman, M. Nijs, P. Wanderzwalmen. Fertility with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in non-obstructive azoospermic males. Human Reproduction, 11:673, 1996.
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996) - S Kahraman, S. Özgür, C. Alataş, S. Aksoy, B. Balaban, T. Evrenkaya, A. Nuhoğlu, K. Biberoğlu. High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in obstructive and non-obstructive azoospermia. Human Reproduction, 10: 637, 1996
 • TUBİTAK (Scientific Encouragement Award) (1996) - S Kahraman, M Taşdemir, I Taşdemir, K Vicdan, S Özgür, G Polat, A.Z. Işık, K Biberoğlu. Pregnancies achieved with testicular and ejaculated sperm in combination with intracytoplasmic sperm injection in males with totally immotile or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. Human Reproduction, 11:1343–1346, 1996
 • Poster Presentation Award (1996) - S Kahraman, K Vicdan, A.Z. Işık, O.D. Özgün, G. Polat, K. Biberoğlu. Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonundan önce ovarian rezervi tesbit için Klomifen Sitrat Challenge Test. Birinci Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, 2–6 Haziran 1996.
 • Poster Presentation Award (1996) - S Kahraman, K Vicdan, A Işık, M Taşdemir, G Polat, O.D. Özgün, K Biberoğlu. Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Beşinci Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 16–19 Nisan 1996.