HAKKIMIZDA

Haberler

Anasayfa / Hakkımızda / Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'lı Hastalara Önemli Duyuru

01 Mart 2012

Hastenemizin SGK ile anlaşması olmadığından Memorial Tüp bebek Merkezi olarak siz değerli hastalarımıza yardımcı olabilmek için "Tüp Bebek Sağlık Kurulu Raporu" ile gelen hastalarımıza SGK'nın ödediği miktarlara kadar indirim sunmaktayız.

Daha detaylı bilgi alabilmek için 0212 314 66 66 / 3117 no'lu telefondan Menekşe Kepçeli ile görüşebilirsiniz.

Tüp Bebek Sağlık Kurulu raporu almakla ilgili kanun maddesi aşağıdaki gibidir;

01.07.2008 tarihinde yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun konulu 2008/59 no lu SGK genelgesi ile tüp bebek uygulamalarında değişiklik yapılmıştır;

"Anılan Kanunun (63) numaralı maddesi birinci fıkrası (e) bendi gereği; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan kişilerin tüp bebek tedavilerine ilişkin bedelleri en fazla 2 (iki) deneme ile sınırlı olmak üzere kurumca karşılanabilmesi için aşağıdakiler gereklidir;

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin, bünyesinde Sağlık Bakanlığınca Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi olarak ruhsatlandırılmış merkez bulunan, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

b) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

c) Son üç yıl içinde 3 (üç) siklus boyunca yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu ve gerektiği hallerde IUI (Aşılama) tedavisine rağmen hastanın gebe kalamadığının Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

d) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir." denilmektedir.

SAYFA BAŞINA DÖN