HAKKIMIZDA

Haberler

Anasayfa / Hakkımızda / Haberler

ISO 15189 TIBBİ LABORATUVARLAR İÇİN KALİTE BELGESİNE GENETİK LABORATUVARIMIZ DA HAK KAZANDI

19 Ekim 2015

Prof. Dr. Semra KAHRAMAN yönetiminde ilk kez 2011 yılında Türkiye’nin ilk ISO 15189 akredite IVF laboratuvarı ünvanını alan merkezimiz, bu yıl yaptığı başvuru süreci sonrasında, başarılı bir denetim sürecinin ardından Genetik laboratuvarı için de akreditasyon hakkı kazanmıştır.  Merkezimiz Türkiye’nin ilk ve halen tek akredite IVF ve Üreme Genetiği merkezi olma özelliğini muhafaza etmektedir. Aynı zamanda Avrupa çapında da ISO15189 kalite belgesi almış sayılı laboratuvar arasında yer almaktadır.

ISO 15189 özellikle tıbbi laboratuvarlar için geliştirilmiş ve ülkemizde Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) denetiminde olan bir kalite tescil belgesidir. Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış olan TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi konumundadır. Bu sebeple, yayınlanan ISO 15189 belgemiz uluslararası kabul görmekte ve Tüp Bebek ve Genetik Laboratuvarlarımızın sonuçlarının ve uygulamalarının uluslararası platformda geçerliliğini ifade etmektedir. Bu uygulamalar arasında Tüp Bebek laboratuvarında uygulanan semen analizi, sperm dondurma işlemleri, mikroenjeksiyon (ICSI, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve IMSI, yüksek mikroskobik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyonu), erken ve ileri dönem embriyo değerlendirmesi, PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) için biyopsi ve vitrifikasyon işlemleri ile Genetik laboratuvarında uygulanan sayısal ve yapısal kromozom bozukluklarının taranması, Tek gen hastalıklarında mutasyon taraması ve HLA tiplemesi de yer almaktadır.

Laboratuvar Akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmaktadır ve teknik yeterliliğin bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu, akredite laboratuvardan hizmet alan hastalara yapılan işlemler, analizler ve tüm bunların sonuç ve raporlarının uluslararası standartlara uygunluğunun güvencesini sunmaktadır. 

ISO 15189, akredite bir laboratuvara, hasta mahremiyet ve güvenliği, laboratuvar işlemlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve kontrolü, malzemenin temin edildiği firmanın değerlendirilmesi ve yeterlilikleri, laboratuvar cihazlarının bakımı ve düzenli kontrollerinin yapılması ve personelin sürekli eğitimi konularında belirli zorunluluklar getirmektedir. ISO 15189, laboratuvarın kalite yönetim sisteminin geçerliliğini ve uygunluğunun yanında, laboratuvar personelinin yetkinliğini de sorguladığı için, hastaya verilen hizmetin güvenilirliğinin en yüksek seviyede olmasını garanti altına alır.

Ayrıca, ISO 15189 akreditasyonu Sağlık Bakanlığı’nın Tüp Bebek laboratuvarlarına zorunlu kıldığı bir standart olmayıp, bütünüyle merkezin isteğine bağlı yapılan bir başvuru ve çalışma sürecidir.  Ülkemizin en fazla tüp bebek tedavisi yapan merkezi olarak, hastalarımızın tedavisinde kullandığımız yöntem ve uygulamaların en yüksek kalite standartlarını karşıladığını kanıtlamak için ISO 15189 ilkelerini benimsedik ve bu kapsama Genetik laboratuvarımızı da katarak kalite standartlarımızı yükseltmeye devam etmekteyiz.

SAYFA BAŞINA DÖN