AYIN KONUSU
Ayın Konusu

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Uluslararası Preimplantasyon Genetik Tanı Cemiyeti (PGDIS) 17. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) konferansını 3-6 Mayıs tarihlerinde Bangkok, Tayland’da düzenledi. Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı ve PGDIS yönetim kurulunda geçmiş dönem başkanı ve kurucu üye olarak görevli olan Prof. Dr. Semra Kahraman...

XVII. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Kongresi

Mayıs 2018

Uluslararası Preimplantasyon Genetik Tanı Cemiyeti (PGDIS) 17. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) konferansını 3-6 Mayıs tarihlerinde Bangkok, Tayland’da düzenledi. Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı ve PGDIS yönetim kurulunda geçmiş dönem başkanı ve kurucu üye olarak görevli olan Prof. Dr. Semra Kahraman, Embriyoloji laboratuvarı Kalite Kontrolü Sorumlusu Caroline Pirkevi Ph.D, Üreme Genetiği Merkezi Başkanı Dr. Murat Çetinkaya ve Moleküler Biyolog Mehmet Ali Tüfekçi Ph.D davetli konuşmacı ve oral presentasyon sunum davetlisi olarak katıldılar. Prof. Dr. Semra Kahraman “PGT sikluslarında klinik başarının arttırılması” ile ilgili oturumda davetli konuşmacı olarak “Düşük, normal ve yüksek yanıtlı hastalarda PGT sonuçları” başlıklı bir konuşma yaptı, ayrıca aynı kongrede PGDIS yönetim kurulu (board meeting) toplantısına katıldı ve “Mosaicism and subchromosomal variations” oturumuna başkanlık yaptı.

Prof. Dr. Semra Kahraman


Prof. Dr. Semra Kahraman

Kadın yaşının öploidi oranının en önemli belirleyicisi olduğunu söyleyen Dr. Kahraman, alınan oosit sayısının ise öploidi oranı ile doğrudan ilişkili olmadığını bildirmiştir. Anne yaşı ilerledikçe en az bir öploid embriyo bulma oranı önemli ölçüde azalmaktadır. Sunulan çalışmada, AMH (Anti-Müllerian Hormon), 3. gün FSH (Folikül Stimüle edici Hormon), toplanan yumurta sayısı, olgun yumurta sayısı ve çok iyi ve iyi kalite blastosist sayısı ve biyopsi yapılan blastosist sayısı, en az bir öploid embriyo bulma oranını etkileyen ana değişkenler olarak bulunmuş, yumurtalık rezervi ve cevabının başlıca belirteçleri olarak bunların önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak, Dr. Kahraman canlı doğum oranlarının anne yaşı ve biyopsi yapılan embriyo sayısı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu paylaşmıştır. PGT, 35-42 yaş arası hastalar için canlı doğumlar açısından yüksek bir başarı oranına sahiptir. Bu bulgular, hastaları doğru değerlendirmede ve bilgilendirmede kullanılmakta olup, hastaya PGT başarısına ilişkin kişiselleştirilmiş ve gerçekçi bilgiler verilmesini sağlamaktadır.

Aynı kongrede, Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi üç sözlü bildiri ile temsil edilmiştir. Genetik Laboratuvarı’ndan Dr. Murat Çetinkaya, PhD, “Bağlantı analizi ile kromozomal anöploidi ve tek gen hastalığının yeni nesil dizileme ile eş zamanlı tanısı” başlıklı sözlü bildiriyi; Genetik Laboratuvarından Mehmet Ali Tüfekçi, PhD “Mitokondriyal DNA miktarı gebelik ile değil öploidi ile ilişkilidir” başlıklı bildiriyi ve Embriyoloji Laboratuvarından Caroline Pirkevi ise, “Morfokinetik özelliklerine göre embriyo seçiminin öploid embriyoların başarısındaki etkisi” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Dr. Murat Çetinkaya, PhD

Mehmet Ali Tüfekçi, PhD

Caroline Pirkevi, PhD

SAYFA BAŞINA DÖN