AYIN KONUSU
Ayın Konusu

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Uterusu ortadan ikiye ayıran doğuştan gelen bir anomalidir. Anne karnında uterus ve vajina sağ ve sol olarak iki ayrı parça halinde iken orta hatta intrauterin 9-11 haftalarda birleşerek tek organ haline dönüşürler...

UTERİN SEPTUM (RAHİM İÇİ PERDE) NEDİR?

Kasım 2018

Uterusu ortadan ikiye ayıran doğuştan gelen bir anomalidir. Anne karnında uterus ve vajina sağ ve sol olarak iki ayrı parça halinde iken orta hatta intrauterin 9-11 haftalarda birleşerek tek organ haline dönüşürler, bu birleşme çeşitli nedenlerle tam olmadığı zaman uterin septum oluşmaktadır. Uterin septum küçük boyutlarda olabildiği gibi, uterusu tamamen ikiye ayıran boyutlara da çıkabilir. Toplumda görülme oranı %5,9-7,2 iken, tekrarlayan düşüğü olan vakalarda görülme oranı %7,9-17,5 dir.

UTERİN SEPTUM ÖNEMİ NEDİR?

Uterin septum gebeliği tam olarak engellemese de tekrar eden düşüklere neden olabilmektedir. Bunun dışında erken doğum, makat doğum, sezaryen doğum ve doğum sonrası kanama sıklığında artışa neden olmaktadır.

UTERİN SEPTUM TANISI NASIL KONUR?

İki boyutlu ultrasound(2-D), Magnetic Rezonans görüntüleme(MR) ve Histerosalfingografi(HSG) ile tanı konulsa da günümüzde en iyi tanı yöntemi 3-D (3 boyutlu) Ultrasound ile yapılmaktadır. Günümüzde tanı The European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ve The European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) Konsensusunun 2013 yılında yayınladığı sınıflamaya göre yapılmaktadır.


HSG  (septum görünümü)


 

ESHRE/ESGE KONSENSUSUNA GÖRE 2-D VE 3-D TRANSVAJİNAL USG İLE UTERİN SEPTUM TANIMLAMA KRİTERLERİ


                                2-D USG                                                                                    3-D USG     

 


                                                   

Tanımlama

a: Internal identasyon: 3-D Transvaginal USG( TV-USG) ile coronal kesitte interosteal çizgi ve fundustaki myometrium tepe noktası arasındaki mesafe 

b1: 2-D TV-USG’de sagittal kesitte uterus ön duvar myometrium kalınlığı

b2: 2-D TV-USG’de sagittal kesitte uterus arka duvar myometrium kalınlığı 

b: Ortalama myometrium kalınlığı b= (b1+b2)/2 

a değeri >  b değerinin yarısından büyükse uterin septum vardır.

a değeri <  b değerinin yarısından küçükse uterin septum yoktur.

UTERİN SEPTUM NASIL DÜZELTİLİR?

 Uterin Septum Uterin Metroplasti olarak tanımlanan cerrahi bir yöntemle düzeltilir. Bu işlemde Histereskopi(Optik  Kamera)yardımı ile kullanılan enstrüman transvajinal yol ile uterus içine uygulanır ve septum bipolar elektrod yardımı ile açılır, işlem 15-20 dakika sürmektedir.Tekniğin deneyimli ellerde kullanımı önemlidir, uygulama basit olmakla birlikte deneyimsiz ellerde komplikasyonlara yol açabilir.
Histeroskopinin şematik görünümü

Optik KameraSeptum rezeksiyon basamakları

Uterin Septum Histeroskopik Görünüm

Septumun Cerrahi Olarak Düzeltilmesi
Tedavi Sonrası Son Durum


 

 

 Dr. Umut Göktürk  

Dr. İbrahim KaleSAYFA BAŞINA DÖN