AYIN KONUSU
Ayın Konusu

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Embriyolarin dinamik gelişimini ve kümülüs hücre gen ekspresyonunu değerlendiren “Identifying Markers of Oocyte Competence Through a Maturation Analysis” (Matürasyon Analizi ile Oositin İyi Gelişim Gösterme Kaabiliyetinin Belirlenmesi) başlıklı araştırma projesi ile 2014 yılında Grant for Fertility Innovation...

Kümülüs Hücreleri Gen Ekspresyonu ve İlgili Oositten Blastosist Gelişimi İlişkisi konulu yayınımız

Temmuz 2018

Embriyolarin dinamik gelişimini ve kümülüs hücre gen ekspresyonunu değerlendiren “Identifying Markers of Oocyte Competence Through a Maturation Analysis” (Matürasyon Analizi ile Oositin İyi Gelişim Gösterme Kaabiliyetinin Belirlenmesi) başlıklı araştırma projesi ile 2014 yılında Grant for Fertility Innovation (GFI, Merck) tarafından desteklenen İstanbul Memorial Hastanesi IVF ve Üreme Genetiği Laboratuvarında gerçekleştirilen Prof. Dr. Semra Kahraman’ın başkanlık yaptığı araştırma projesinin ikinci bölümünü oluşturan Oosit Kümülüs Hücreleri Gen Ekspresyonu ve ilgili Oositten Blastosiste Gelişimi İlişkisi konulu yayınımız IVF alanında saygın bir dergi olan ve birçok yenilikçi çalışmayı yayınlamış Reproductive Biology and Endocrinology dergisinde yayınlandı (Kahraman S, Çetinkaya CP, Çetinkaya M, Tüfekçi MA, Ekmekçi CG, Montag M. Is there a correlation between follicle size and gene expression in cumulus cells and is gene expression an indicator of embryo development? Reprod Biol Endocrinol. 2018 Jul 21;16(1):69. doi: 10.1186/s12958-018-0388-0).

Bu araştırmada foliküler boyut, oositin blastosiste dönüşme potansiyeli ile önemli ölçüde ilişkili bulundu. Büyük foliküllerden gelişen oositlerin, küçük foliküllerden gelişenlere göre iki kattan daha fazla blastosist oluşturduğu görüldü. Ayrıca, kümülüs hücrelerinin yayılması ve ovülasyonda önemli rol oynayan HAS2 ve GDF9 adlı iki gen bu çalışmada blastosist kalitesi ile ilişkili bulundu. Ancak, incelenen diğer genlerden elde edilen veriler de göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlarımız, incelenen genlerin ifadesindeki farklılıkların gen ekspresyonundan ziyade foliküler boyut ilişkili olabileceğini göstermiştir.

https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0388-0


SAYFA BAŞINA DÖN