AYIN KONUSU
Ayın Konusu

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Avrupa Embriyoloji ve Üreme Tıbbı Derneği’nin (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) 3-6 Temmuz 2016’da Helsinki, Finlandiya’da gerçekleştirdiği kongreye 4 bildiri ile katıldı.

MERKEZİMİZDEN SON BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Eylül 2016

Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Avrupa Embriyoloji ve Üreme Tıbbı Derneği’nin (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) 3-6 Temmuz 2016’da Helsinki, Finlandiya’da gerçekleştirdiği kongreye 4 bildiri ile katıldı.

Üroloji/ Androloji Uzmanı Prof. Dr. Murad Başar non-obstrüktif azospermi (NOA) vakalarında ilk ya da tekrar eden micro-TESE ameliyatından başarılı sperm eldesinin tahminine yönelik bir bildiri sundu. Prof. Başar yaş, total testiküler hacim, tedavi öncesi ve sonrası hormon değerleri ve önceki mic-TESE deneme sonuçlarını 518 NOA vakasında inceleyerek düşük testiküler hacimin ve önceki mic-TESE sonuçlarının testisten sperm eldesinde belirleyici faktörler olduğunu vurgulandı.

 

Embriyoloji Laboratuvarı’ndan Caroline Pirkevi ise oositlerin kümülüs hücrelerinin gen ekspresiyon analizinde foliküler boyutun önemine ilişkin bir çalışma sundu. Söz konusu araştırma projesi, Türkiye’den ilk kez Prof. Dr. Semra Kahraman’ın üreme sağlığı araştırmalarını destekleyen ve uluslararası alandaki en saygın kuruluşlardan biri olan Grant for Fertility Innovation (GFI), Uluslararası Araştırma Ödülü tarafından desteklendi. Bu çalışmada sonuç olarak HAS2 geninin blastosist tahminine yönelik önemli bir belirteç olduğu saptandı. Aynı zamanda da folikül boyutunun gen ekspresiyon çalışmalarını etkileyen bir faktör olduğu da vurgulandı.

 


2014 yılında Merck Grant For Fertility Innovation Uluslararası Araştırma Ödülü tarafından desteklenen ve ESHRE’de sunduğumuz bir başka çalışmada ise, folikül boyutunun ve siklus senkronitesinin embriyoların morfokinetik özelliklerini değiştirebileceği ve küçük foliküllerden gelişen yumurtaların özellikle asenkron sikluslarda 5 hücre evresinden blastosist oluşumuna kadar anlamlı olarak daha hızlı geliştiği sonucuna varıldı.


ESHRE Preimplantasyon Genetik Tanı Grubu’nun çok merkezli uluslararası retrospektif çalışmasına ise Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Genetik Merkezi önemli bir vaka grubunun verisi ile birinci derecede katkıyı sağladı. Sunulan 716 tedavi vakasının 490’ına (%68,4) ait sonuçlar İstanbul Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezinin vakalarından oluşmakta idi.

 

Rutinde, HLA uyumlu kök hücre naklinin gerektiği lösemi ve aplastik anemi gibi bir takım hastalıklar için sadece HLA tiplemesi yapılır. Uluslararası bu çalışmada, HLA uyumlu bir embriyo bulunma şansının oldukça düşük olmasının (%25) tedavideki başarıyı sınırlayan en büyük etmen olduğu vurgulanmış ve bu nedenle iyi kalitede ve yeterli sayıda biyopsi uygulanabilir embriyo eldesi için çok iyi dizayn edilmiş stimülasyon protokollerinin uygulanması gerekliliğinin altını çizmiştir.

14 merkezin 2016 yılının başlarına kadar elde ettiği 163 gebelik ve 127 canlı doğum bulunmaktadır.

 

Embriyo transferi başına klinik gebelik oranı %39, canlı doğum oranı ise %32 olarak hesaplanmıştır.

 

 

SAYFA BAŞINA DÖN