AYIN KONUSU

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Belek’te Titanik Otel’de gerçekleşen Ulusal Üreme Sağliği ve İnfertilite (TSRM) Kongreside...

Kötü, normal ve yüksek over rezervli olgularda Preimplantasyon Genetik Tanı sonuçları Ulusal Üreme Sağliği ve İnfertilite (TSRM) Kongresi'nde tartişıldı

Kasım 2018 a

8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Belek’te Titanik Otel’de gerçekleşen Ulusal Üreme Sağliği ve İnfertilite (TSRM) Kongresi’nde Merck Uydu Sempozyumu’nda Dr. Diego Ezcurra’nin Moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Prof. Dr  Semra Kahraman Poor. Normal ve Hyper-Responder Olgularda Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Sonuçları başlıklı konuşmayı gerçekleştirdi.
Tüm bilimsel oturumlar içinde en fazla katılımın gerçekleştiği bu sempozyumda yumurtalık rezervi ve kadın yaşına göre en fazla ve en düşük başarı sağlanan vakalar tartışıldı. Böylece her vakanın bireysel özelliklerine göre tedavinin en başında bilgilendirilmelerinin önemi vurgulandı. Ayrıca 11.000 civarında biyopsi yapılmış ve next generation sequencing tekniği ile değerlendirilmiş blastosist dönem embriyoların sonuçları sunularak PGT’nin yaşı 38 ve üzerinde olan kadınlarda düşük oranını 3 kat azalttığı, çoğul gebelik riskini 32 kat azaltığı ve 35 yaş üstü kadınlarda gebelik oranını PGT yapılmayan kadınlara göre anlamlı bir şekilde arttırdığı tartışıldı.    

SAYFA BAŞINA DÖN