AYIN KONUSU

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Dondurulmuş embriyo transferi sonrası Dünyada ilk canlı doğum 1984 yılında gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise ilk kez Prof. Dr Semra Kahraman ve ekibi 1994 yılında embriyo dondurma tekniğini deneyerek ilk canlı doğumu (ikiz)1995 yılında elde etmişlerdir.

DONDURULMUŞ-ÇÖZÜLMÜŞ EMBRİYO TRANSFERİ İÇİN NATUREL SİKLUSTA ENDOMETRİAL (RAHİM İÇİ) HAZIRLIK

Eylül 2018

Dondurulmuş embriyo transferi sonrası Dünyada ilk canlı doğum 1984 yılında gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise ilk kez Prof. Dr Semra Kahraman ve ekibi 1994 yılında embriyo dondurma tekniğini deneyerek ilk canlı doğumu (ikiz) 1995 yılında elde etmişlerdir. Tüp bebek tedavisindeki ilerlemeler özellikle embriyo kültür ve dondurma işlemlerindeki başarılı gelişmeler sonucunda günümüzde dondurulmuş çözülmüş embriyo transferlerinin sayısı anlamlı bir şekilde artmıştır. Dondurulmuş çözülmüş embriyo transferlerinin taze transferlere göre başarı oranının daha yüksek olduğunu belirten birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalara göre;

  • Taze sikluslarda çok sayıda yumurta elde edebilmek için kullandığımız ilaçlar vücutta estrojen hormonunun fizyolojik sınırların çok üstüne çıkmasına yol açmaktadır.
  • Yükselen estrojen hormonu endometriumu (rahim iç tabakası) olumsuz etkilemekte ve embriyonun implantasyon (tutunma) oranlarını azaltmaktadır.

Bu nedenle iyi yanıtlı olgularda blastosist aşamasına ulaşmış ve vitrifkasyon tekniği ile dondurulmuş embriyoların, ilaç kullanılmayan başka bir dönemde, yani doğal siklusta transferinin daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır.


Merkezimizde embriyo dondurma işlemi

  • Overyan hiperstimülasyon sendromu riski olan vakalarda (OHSS),
  • Preimplantasyon genetik tanı (PGT) amacıyla,
  • Taze transfer sonrası kalan iyi kalite embriyoların varlığında,
  • Taze embriyo transferini engelleyen acil cerrahi girişim, ateşli hastalıklar ya da hormonal tedavi gerektiren durumlarda yapılmaktadır.Başarılı bir gebeliğin olması için iyi kalite ve ileri bir döneme ulaşabilmiş bir embriyo, uygun hazırlanmış bir endometrium ve embriyo ile endometrium arasında iyi bir senkronizasyon (uyum) olması gerekmektedir. Dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapılmadan önce endometriumun uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir


Endometrial hazırlık iki şekilde yapılmaktadır;

  • Doğal siklus: İlaç kullanmadan doğal siklusta gelişen follikülün (yumurtanın) salgıladığı hormanlar yardımı ile endometriumun doğal bir şekilde hazırlanması.
  • Artifisiel siklus: Dışardan verilen estrojen hormonu ile endometriumun hazırlanması.

       
Merkezimizde dondurulmuş embriyo transferi için tercihimiz doğal siklustur.


Doğal siklusun avantajları:

  • Doğaldır, ilaç kullanımı gerektirmez.
  • Uzun süreli hormon (estrojen) kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek riskleri içermez. Bu riskler hormona bağlı kilo alımı, her gün ilaç alma zorunluluğu, yaşamsal risk oluşturan tromboemboliye yol açabilmesi ve ailesinde meme kanseri öyküsü olanlarda risk oluşturması.Bir vakaya doğal siklus yapabilmek için âdet döngüsünün düzenli olması yani âdet gördüğü ilk günden diğer âdetine kadar geçen sürenin 21 günden kısa, 35 günden uzun olmamasıdır. Doğal siklusta dondurulmuş embriyo transferi planladığımız bir vakayı âdetinin ikinci günü TVUSG (transvaginal ultrasonografi) ile kontrol edip yumurtalıklarını ve rahmini değerlendiriyoruz. İlk muayeneden sonra vakayı adet döngüsünün uzunluğuna göre 7 - 8 gün sonra tekrar kontrole çağırıp folikül çapı ve endometrial kalınlık takibine başlıyoruz. LH seviyesi için hastadan bir veya maksimum iki kez kan örneği alıyoruz. Diğer tüm takipler TVUSG ile yapılıyor. Folikul çapı 16-20 mm olduğunda, endometrial kalınlık 7 mm'nin üstüne ulaştığında ve LH seviyesi kritik bir eşik seviyenin üzerine çıktığında ovulasyonu tetikleyen rhCG enjeksiyonunu yaparak transfer gününü embriyonun dondurulduğu güne göre ayarlıyoruz. Merkezimizde 5.gün embriyo transferi stratejisini uyguladığımız için rhCG enjeksiyonundan 6 gün sonra embriyo transferini gerçekleştiriyoruz. Ovulasyon gününde endometrial kalınlık ölçümü                                     Ovulasyon gününde folükül çapı 
 

Natürel siklusta  yaptığımız dondurulmuş çözülmüş tek blastosist transferi ile PGT (preimplnatasyon genetik tanı) yapılmış veya yapılmamış iyi seyirli olgularda çok yüksek gebelik oranları elde ettiğimiz gibi düşük oranları hormon kullanılan vakalara göre anlamlı bir şekilde azalmıştır.   

 

Vitrifikasyon yöntemiyle dondurma sırasında koruyucu kimyasallar ve kompleks şeker molekülleri su moleküllerin yerine geçerek hücreleri donma sırasında oluşabilecek kristalizasyon hasarından korur.  

 

Embriyo çözme sırasında su molekülleri hücre içine girerek embriyonun geriye hacim kazanmasını sağlar.


 
 
 
 
 Dr. Gönül ÖZER
 
SAYFA BAŞINA DÖN