AYIN KONUSU
Ayın Konusu

Ayın Konusu

Anasayfa / Ayın Konusu
Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı ve PGDIS yönetim kurulunda kurucu üye olarak görevli olan Prof. Dr. Semra Kahraman kongrenin PGT sikluslarında klinik başarının arttırılması ile ilgili oturumunda davetli konuşmacı olarak “PGT sonrası embriyoların transferi ne zaman yapılmalıdır: taze denemede mi yoksa dondurulmuş çözülmüş denemede mi?” başlıklı bir konuşma yaptı.

XVI. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Konferansı

Nisan 2017

Uluslararası Preimplantasyon Genetik Tanı Cemiyeti (PGDIS) 16. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) konferansını 26-29 Mart tarihlerinde Valencia, İspanya’da düzenledi. Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı ve PGDIS yönetim kurulunda kurucu üye olarak görevli olan Prof. Dr. Semra Kahraman kongrenin PGT sikluslarında klinik başarının arttırılması ile ilgili oturumunda davetli konuşmacı olarak “PGT sonrası embriyoların transferi ne zaman yapılmalıdır: taze denemede mi yoksa dondurulmuş çözülmüş denemede mi?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Semra Kahraman


Bu konuşmada, merkezimizde 2003 yılından bu yana dondurulmuş 8500’ü aşkın hastaya ait 40,000 civarında embriyonun sonuçları paylaşılarak yıllar içerisinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak dondurulmuş çözülmüş transferlerde başarı oranının nasıl arttırıldığı vurgulandı. Konuşmanın ikinci bölümünde Prof. Dr. Semra Kahraman son on beş yılda üçüncü gün embriyosunda yapılan blastomer biyopsiden, beşinci gün embriyosu olan blastosistte yapılan trofektoderm biyopsiye geçişi ve eşlik eden başarıyı klinik sonuçlar eşliğinde paylaştı.

Prof. Dr. Semra Kahraman ayrıca genetik laboratuvarındaki gelişmeleri embriyolarda kromozomal analiz için kullanılan iki yöntemin sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösterdi. Dr. Kahraman 2011 yılından bu yana kullanılmakta olan aCGH (karşılaştırmalı genomik hibridizasyon) yöntemi ve 2017 yılının başından beri merkezimizde kullanımına geçilen yeni nesil dizileme sistemi (Next Generation Sequencing, NGS) ile tanı konulmuş ve trofektoderm biyopsi uygulanmış embriyolara ait verileri farklı kadın yaşı gruplarında değerlendirerek dondurulmuş çözülmüş transferlerin taze embriyo transferine kıyasla gebelik ve canlı doğumlar yönünden daha başarılı olduğunu gösterdi.

Dr. Murat Çetinkaya


Aynı kongrede, Memorial Şişli Hastanesi Genetik Laboratuvarı’ndan Dr. Murat Çetinkaya, PhD, Tüp bebek sonrasında doğan HLA uyumlu-sağlıklı kardeş ile kök hücre transplantasyonunun (HSCT) tedavi başarısını 520 siklusun sonuçları ile birlikte sundu. Dünyadaki en büyük serilerden biri olan bu vaka grubunda 272 çifte ait 5368 embriyoya biyopsi uygulanmıştır. Bu yöntem ile elde edilen gebeliğin sonrasında göbek kordonundan ya da bebeğin iliğinden alınan kök hücrelerin nakliyle hasta kardeşte başarılı bir şekilde lösemi, aplastik anemi ve talasemi gibi hastalıklar için tedavi sağlamaktadır. Bu yöntem ile Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde elde edilmiş olan sağlıklı bebek sayısı 108’i bulmuştur ve halen devam eden gebelikler olduğundan bu sayı artmaktadır.

SAYFA BAŞINA DÖN